Wakil Ketua

Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil

Masa Bhakti 2019/2020

  1. Membantu ketua dalam menjalankan amanat organisasi.
  2. Mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan.
  3. Bertanggungn jawab terhadap proses pengembangan dan pengoptimallisasian bidang.
  4. Berhak mengajukan pe-nonaktifan pengurus bidang kepada ketua HMJ dengan mekanisme yang telah disepakati.
  5. Bertanggung jawab kepada ketua HMJ.